Hoe je bestanden juist moet aanleveren

De bestanden die u ons bezorgt voor publicatie of voor de opmaak van uw advertentie of reportage moeten voldoen aan de juiste technische eisen. 
Hier vind je enkele richtlijnen om je bestanden op de juiste manier aan ons te bezorgen, zodat er achteraf geen problemen opduiken.

TEKST

Alle tekst mag als platte tekst aangeleverd worden (dus zonder opmaak of stijl) gewoon in een mail geplakt of als een Word- of ander tekstdocument. We kunnen de meest voorkomende programma's in Windows of Mac openen.

LOGO'S EN ILLUSTRATIES

Logo's dienen aangeleverd te worden als vectoriële bestanden (lijnwerk) en weggeschreven vanuit een tekenprogramma zoals Adobe Illustrator. Je levert je logo best aan als een .EPS of .AI of .PDF*. Zorg er steeds voor dat alle tekst omgezet is naar contouren! Dit om fontconversie te voorkomen. (fontconversie = wanneer onze computer niet over dezelfde lettertypes beschikt als uw computer, neemt hij een ander lettertype in de plaats, wat tot een vertekend uitzicht van uw logo leidt)

LET OP! Een .jpg bestand in een Word-document plaatsen en dat opslaan als .PDF is GEEN vectorieel bestand en is dus niet geschikt! Je moet steeds je logo origineel tekenen in Illustrator en vandaar wegschrijven als .PDF!

Het kan zijn dat u deze bestanden op de computer staan hebt, maar zelf niet kan openen. Geen zorgen, wij kunnen die wel openen! Indien u zelf niet over deze bestanden beschikt, vraag ze dan aan degene die uw logo ontwierp. Als het een grafisch designer betreft, zal hij zeker over de juiste bestanden beschikken.

FOTOMATERIAAL

Foto's dienen zo groot mogelijk aangeleverd te worden als .JPG of .JPEG of .TIFF.

Wat je van internet plukt is NIET geschikt om te drukken wegens te lage resolutie en te klein formaat. Ook niet als het van je eigen website komt.

Foto's die je met een GSM neemt zijn door de band NIET geschikt om te drukken, tenzij ze met een zeer recent toestel genomen werden, in de hoogste resolutie en het grootste formaat.

Vraag fotomateriaal aan je leveranciers! Zij beschikken over het juiste materiaal om te publiceren.

OPGEMAAKTE BESTANDEN

Wij aanvaarden alleen volledig opgemaakte bestanden als ze werden opgemaakt door een grafisch designer of bureau en aan de juiste formaten en technische eisen voldoen: CMYK-kleur, 300 dpi, 3mm bleed of afloop, aangeleverd als certified PDF, bij meerdere pagina's, alle pagina's op elkaar volgend in één bestand.

Probeer zelf geen advertenties op te maken. We kunnen het beter, beschikken over de juiste programma's en de opmaak zit in uw prijs begrepen.